Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akadálymentesített verzió elhagyása Vállalkozz Itthon Észak-Magyarországon - Akadálymentesített verzió
Menü kinyitása/bezárása

Pályázói Kisokos

>> Hasznos anyagok > Pályázói Kisokos

Tisztelt Kedvezményezettek!

 

 

A tájékoztató rendezvények anyagának vázlatait az alábbi linken érhetik el (a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. prezentációs anyaga csatolva kerül továbbításra):

 

http://download.esza.hu/doc/download.asp?id=HXMLRYNSWTWA

 

Továbbá csatoltan a lap alján megtalálhatják a projekt megvalósítás során leggyakrabban  használatos levélsablonokat szíves felhasználásra.

 

A kifizetési kérelmek összeállítása során használatos összesítők sablonjait pedig az alábbi linken érhetik el:

 

http://download.esza.hu/doc/download.asp?id=LZHZXULQMYCZ

 

Az aktuális dokumentumok sablonjai megtalálhatóak a http://palyazat.gov.hu/ oldalon is.

 

A rendezvényeken felmerült, de nem egyértelműen tisztázott kérdések kapcsán az alábbi válaszokkal szeretnénk kiegészíteni az elhangzottakat:

 

1. A 3 árajánlatra vonatkozóan csak a 2.3.6 pályázati útmutató rendelkezéseit kell alkalmazni, vagy az ESZA és az ERFA útmutatóét is? (az ESZA-ERFA több kötelezettséget ír elő, pl. ajánlatok 3 hónapnál nem régebbiek a megrendeléshez képest, ez írja le az összeférhetetlenségi szabályokat, stb.)

 

A három ajánlat bekérésével kapcsolatosan a pályázati útmutató és az ESZA, ERFA elszámolható költségekről szóló útmutatót együttesen kell alkalmazni. A pályázati útmutató általánosabban fogalmaz, az elszámolási útmutató részletszabályokat (is) tartalmaz, vagyis tulajdonképpen kiegészítik egymást.

 

2. Korábban megkötött könyvelői vagy bérleti szerződésekre hogyan teljesítik a feltételeket? Pl. 4 hónapja megkötötte a határozatlan idejű könyvelési szerződést 20.000 Ft/hó értékben, de csak egy részét számolja majd el belőle, pl. 4 havit (80 e Ft). Kell –e a 3 árajánlat? Ha kezdetben 100 e Ft alatti volt a szerződés, majd kitolja az időintervallumot, és 100 e fölé megy, kell –e 3 árajánlat, és mikor kérje be? Határozatlan idejű szerződést kötnek havi teljesítéssel. Kell-e és milyen esetben kell a 3 árajánlat? Ha 100 e fölé megy a megrendelt összeg?

 

A pályázati útmutató „támogatásból megvalósuló beszerzést” említ, az elszámolható költségekről szóló útmutató szerint „csak olyan költség számolható el”, amely esetében a piaci ár alátámasztott. Vagyis azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen összeget számol el a projekt terhére. Ebben a kiírásban 100.000.-Ft feletti beszerzésekre, azaz 100.000.-Ft feletti elszámolt költségre kell ezt alkalmazni. Ha ezen összeg alatti könyvelői, vagy bérleti díjat számol el, akkor nem szükséges a beszerzési eljárás lebonyolítása és dokumentálása. Ha az elszámolt költség 100.000.-Ft felé emelkedik (pl. projektidőszak meghosszabbításával), akkor alá kellene támasztani a piaci árat. Nagyon fontos, h a 100.000 Ft-os határt, így az előírt beszerzési módot  „feldarabolással” nem kerülhetik meg, ezt a helyszíni ellenőrzések során minden esetben vizsgáljuk!

 

3. Szignó – aláírásminta:

 

A Támogatói Okirathoz szükséges dokumentumokkal együtt megküldött segédlet alapján: „amennyiben a dokumentumokat a képviselő szignóval látta el, úgy kérjük, szíveskedjenek benyújtani a képviselő szignónyilatkozatát is, melyet két tanúval szíveskedjenek hitelesíttetni”.

 

4. Elkülönített bankszámla problémája:

 

Amennyiben a Kedvezményezett nem nyit új folyószámlát s a már meglévő számláját kívánja „elkülönített” számlaként kezelni, úgy abban az esetben a pénzintézet jogosan nem ad igazolást az ügyfél kérelmére az elkülönített bankszámláról.

Amennyiben a Kedvezményezett egy új bankszámlát nyit, abban az esetben a számlavezető pénzintézet kiállítja az igazolást.

 

A Pályázati Útmutató F4.5.1 pontjának i) alpontja is tartalmazza, hogy szükséges  a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolás benyújtása.

 

A fentiek értelmében az előírásoktól való eltérés nem megengedett, így a Kedvezményezettnek kötelezettsége benyújtani a számlavezető pénzintézet igazolását az elkülönített bankszámláról.

 

5. Bérleti szerződés – árajánlat – megkezdettség

 

A kiírás sajátosságai miatt szinte kizárólag csak konkrét eseteket lehet és kell nézni, az általánosságban feltett kérdés sajnos sok esetben nem értelmezhető, általánosítható.

 

A projekt indító napon említett példa esetében már hónapokkal korábban megkötésre került az iroda bérleti szerződése, azóta fizeti a pályázó a bérleti díjat, de költséget csak a projekt kezdetétől kíván elszámolni.

 

A problémát az jelenti, hogy az útmutató alapján megkezdettnek minősül a projekt az alábbi esetben: „egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja”. Ennek megfelelően a bérleti szerződés megkötése megkezdésnek minősül, így az útmutató árajánlatokra vonatkozó része is relevánssá válik.

 

6.  Telephely lehet másik konvergencia régióban?

 

A Pályázati Útmutató nem zárja ki másik konvergencia régióban lévő telephely létét, azonban a pályázat keretében csak abban a konvergencia régióban megvalósított tevékenységek támogathatók, ahol az üzleti terv jóváhagyásra került. Azaz a munkavégzés helyének, a beszerzett eszközök rendelkezésre állási helyének, stb. a pályázott konvergencia régióban kell lennie.

 

7. Projekt cím változásának bejelentése:

 

Legegyszerűbb megoldás, ha még TO hatályba lépése előtt az eltérések listáján jelzésre kerül.

 

8. Ha egy projekt olyan tevékenységgel foglalkozik, mely nem korlátozható egy régióra, mi a megvalósítás helyszíne?

 

Amennyiben maga a tevékenység nem korlátozható a konvergencia régiókra (pl.: online tevékenységű vállalkozás), úgy a vállalkozás még támogatható abban az esetben, ha a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció vonatkozó régióbeli nyertese az üzleti tervet jóváhagyja. Azonban a foglalkoztatott alkalmazott, ill. személyes közreműködés esetén az alapító munkavégzésének helye, a beszerzett eszközök rendelkezésre állásának helye, stb. ebben az esetben is az adott konvergencia régióban kell lennie, így megfelelve azon kritériumnak, hogy a megvalósítás helyszíne az adott konvergencia régió. A pályázat keretében a Közép-magyarországi régióban a tevékenységek megvalósítása nem támogatható.

 

9. Képzésen szeretne részt venni valaki, de egy éves képzésről van szó ami több mint a projekt időszak (esetleg a projekt időszak előtt kezdődik, de a projekt időszak alatt fejeződik be), részletekben támogatható?

 

Nem, csak akkor, ha moduláris a képzés és egy bizonyos modult el tudott végezni a projekt időszakon belül – ha nincs tanúsítványa nem tudja elszámolni

 

10.  A horizontális vállalásokkal kapcsolatos tudnivalók

 

A csatolt dokumentum tartalmazza a szükséges információkat.

 

11. Szüneteltethető-e a vállalkozás a fenntartási időszakban?

 

A TÁMOP-2.3.6.B-12/1 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz/vesznek. Ez a kötelezettség kizárólag a projekt megvalósításának útmutató C9 pont szerinti időszakára terjed ki. A személyes közreműködést a fenntartási időszakban nem szükséges biztosítani, azonban az útmutató C10 pont szerinti fenntartási előírások abban az esetben teljesülnek, ha adott vállalkozás legalább a projekt megvalósítását követő 3 évig nem szűnik meg. A szüneteltetés a fenntartási időszakban nem megengedett.

 

12. Mobiltelefon, illetve különböző szaklapok vásárlása elszámolható-e a konstrukción belül?

 

A 141. sor Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések költségsoron a vállalkozás tevékenységével összefüggő technológiai fejlesztést eredményező olyan új, költséghatékony eszközök beszerzését lehet tervezni, melyek az üzleti tervben tervezett vállalkozói tevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükségesek, elősegítik a gazdaságos működést, így amennyiben szakmailag megfelelően alátámasztott elszámolható a mobiltelefon vásárlása.

 

13.   Az előkészítésnél volt ügyvédi költség, amit kifizetett, de nem készült róla kiadási pénztárbizonylat, mivel még nem alakult meg a vállalkozás (kft.) addig és nem vettek tömböt, mit tegyenek?

 

Amennyiben  a kifizetett költségnek nincs alátámasztó dokumentuma (szerződés, számla stb.)akkor az nem kifizethető a támogatás terhére.

 

14.   A munkaügyi bértámogatás kizáró tényező, abban az esetben is, ha nem kér bérköltség elszámolást a pályázó?

 

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében  a Kedvezményezett nem vehet igénybe olyan támogatást, ami jelen projekt megvalósíthatóságát szolgálja,a Pályázati Útmutató 26. oldalának megfelelően „Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más  támogatással nem kombinálható.”

 

15.    A 3 árajánlatra vonatkozóan csak a TÁMOP-2.3.6 pályázati útmutató rendelkezéseit kell alkalmazni, vagy az ESZA és az ERFA útmutatóét is? (az ESZA-ERFA több kötelezettséget ír elő)

 

A három ajánlat bekérésével kapcsolatosan a pályázati útmutató és az ESZA, ERFA elszámolható költségekről szóló útmutatót együttesen kell alkalmazni. A pályázati útmutató általánosabban fogalmaz, az elszámolási útmutató részletszabályokat (is) tartalmaz, vagyis tulajdonképpen kiegészítik egymást.

 

16.   Korábban megkötött könyvelői vagy bérleti szerződésekre hogyan teljesítik a feltételeket?

Pl. 4 hónapja megkötötte a határozatlan idejű könyvelési szerződést 20.000 Ft/hó értékben, de csak egy részét számolja majd el belőle, pl. 4 havit (80 e Ft). Kell –e a 3 árajánlat? Ha kezdetben 100 e Ft alatti volt a szerződés, majd kitolja az időintervallumot, és 100 e fölé megy, kell –e 3 árajánlat, és mikor kérje be? Határozatlan idejű szerződést kötnek havi teljesítéssel. Kell-e és milyen esetben kell a 3 árajánlat?

A pályázati útmutató „támogatásból megvalósuló beszerzést” említ, az elszámolható költségekről szóló útmutató szerint „csak olyan költség számolható el”, amely esetében a piaci ár alátámasztott – vagyis azt kell figyelembe venni, hogy milyen összeget számol el a kedvezményezett a projekt terhére. Ebben a kiírásban 100.000.-Ft feletti beszerzésekre, azaz 100.000.-Ft feletti elszámolt költségre kell ezt alkalmazni; ha ezen összeg alatti könyvelői, vagy bérleti díjat számol el, akkor nem szükséges a beszerzési eljárás lebonyolítása és dokumentálása. Ha az elszámolt költség 100.000.-Ft felé emelkedik (pl. projektidőszak meghosszabbításával), akkor alá kellene támasztani a piaci árat. Nagyon fontos, hogy a 100.000 Ft-os határt, így az előírt beszerzési módot  „feldarabolással” nem kerülhetik meg, ezt a helyszíni ellenőrzések során minden esetben vizsgáljuk.

 

17.   Az elkülönített bankszámlát meddig kell fenntartani, illetve mindenki számára kötelező?

 

Ha a pályázó nem igényel előleget, úgy nem szükséges elkülönített bankszámlát nyitnia.

A támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla a pénzügyi zárás eredményével kapcsolatos kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követően szüntethetőm meg. Amennyiben a pénzügyi zárás eredményével kapcsolatban kifogással él a Kedvezményezett, akkor a kifogás elbírálását, a kifogással kapcsolatos döntést követően, vagy amennyiben a kifogással kapcsolatos döntés kifizetést eredményez, akkor a kifizetést követően szüntethető meg a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla.

A nem elkülönített bankszámla esetében nincs hasonló megkötés, az korábban is megszüntethető, de helyette be kell jelenteni egy másikat.

 

18.  Memória vagy winchester vásárlása elszámolható-e az 513-as soron?

 

141-es soron lehet elszámolni megfelelő szakmai indoklás mellett, amennyiben a vállalkozás tevékenységével összefüggő technológiai fejlesztést eredményez. Olyan új, költséghatékony eszközök beszerzését lehet tervezni, melyek az üzleti tervben tervezett vállalkozói tevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükségesek, elősegítik a gazdaságos működést. Amennyiben nem ezen sorra került tervezésre, úgy változás-bejelentés formájában szükséges módosítani a költséget.

 

19.  Amennyiben pl. irodabérletre nem került kikérésre árajánlat, kizárólag szóban történtek az egyeztetések, úgy van-e mód az árajánlat kérés kötelezettségének mellőzésére?

 

Ebben az esetben is kötelező a szerződésben szereplő értékétől függően írásos árajánlatok bekérése és rendelkezésre állása az útmutatókban szabályozott módon, ettől való eltekintésre nincs mód.

 

20.  Irodabérlet kapcsán újsághirdetés elfogadható árajánlatként?

 

Igen, amennyiben a hirdetésben minden szükséges paraméter rögzítésre került, s így a többi ajánlattal biztosítható az összehasonlíthatóság. Mindenképpen szükséges dokumentálni a hirdetés megjelenésének napját (nyomtatott sajtó esetén az újság megjelenésének dátuma, online felületnél pedig a mentés vagy nyomtatás dátuma legyen látható és megfelelő).

 

21.  A kialakított piaci kapcsolatokba beleszámítanak a beszállítói kapcsolatok is?

 

A pályázati útmutató definíciójába beleférnek a beszállítói kapcsolatok is, ha azok megfelelően dokumentálásra kerülnek, így ebben az esetben beleszámíthatóak.

 

Amennyiben a projekt során kérdésük vagy problémájuk merülne fel forduljanak hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeken, technikai segítségnyújtás terén pedig a Széchenyi Programiroda munkatársai is állnak rendelkezésükre.

 

A projekt megvalósításához sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel:

 

cid:image001.jpg@01CF597E.647C1AC0

TÁMOP-2.3.6.B csoport

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU Pályázatok Felügyeleti Főosztálya

Képzési és Foglalkoztatási Osztály

H-1134 BUDAPEST, Váci út 45/C

 

TEL.: +36 1 273-4250

FAX: +36 1 273-2580

E-mail: eutamogatas@esza.hu

www.szechenyi2020.hu

A levél a következő mellékleteket tartalmazta:

  1. Horizontális vállalások.
  2. Előigénylésről szóló nyilatkozat.
  3. Kitöltési útmutató előlegigényléshez.
  4. Változás-bejelentés formanyomtatvány.
  5. Szerződésmódosítási kérelem formanyomtatvány.
  6. TÁMOP_236B_eloadas_EA