Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Aktuális információk
Kik vehetnek részt a programban?

Programunkba azok a vállalkozni kívánó, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső fiatalok kerülhetnek be, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

·  a Dél-Dunántúl régióban szeretnének új egyéni vagy mikro-kis vállalkozást indítani
   (vállalkozásuk székhelye Baranya, Tolna vagy Somogy megye valamely településén lesz)

·  a programba kerüléskor lakcímkártyájukon állandó lakcímként vagy tartózkodási helyként (ideiglenes lakcím) a Dél-     Dunántúl régióban, tehát Baranya, Tolna vagy Somogy megyében található cím szerepel (amennyiben a lakcímed, vagy     vállalkozásod leendő székhelye más régióban van, kérjük tanulmányozd  a www.vallalkozz2016.hu oldalt!)

·  megalapozott, életképes és piacképes vállalkozási ötlettel és vállalkozói attitűddel rendelkeznek

·  a programba kerüléskor más vállalkozásban nem rendelkeznek többségi tulajdonnal (nem egyéni vállalkozók és nem   rendelkeznek más vállalkozásban 50% feletti tulajdonrésszel)

·  a jelentkező rendelkezik a második komponensben elvárt 10 % önerővel (3 millió forintos támogatási igény esetén        333.333 Ft)

·  a jelentkező nyilatkozik, hogy megfelel minden programba kerülési feltételnek, és a GINOP-5.2.3-as felhívásban foglalt feltételeknek

·  a programba kerüléskor a jelentkező az alábbi 2 feltétel valamelyikének megfelel:

- 18-25 év közötti, aki az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya, tehát olyan fiatal, aki

- a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy
  sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik

A programba kerülés több turnusban történik, a következő, utolsó ilyen turnus, amikor az életkori kritériumokat és a fenti feltételeket vizsgáljuk: 2018. április.

Kik nem vehetnek részt a programban?

A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA (GINOP-5.2.3-16) felhívás szerint:

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

b) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

c) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás

 

Továbbá a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható:

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozások részére teherszállító járművek megvásárlására.

 

Naptár