Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Mi is az a cégjegyzék?

 •  Vállalkozz!
 • 2016-02-10 16:55:00
 • Gál Andrea
Tegnap a telephely, székhely…bejegyzés fontosságáról írtam és többször említettem a cégjegyzékszámra történő hivatkozásomat.

 

De lássuk csak, mi mindent tartalmaz és miről árulkodik a cégjegyzékszám?

A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthető.

 

A cégbíróság a cégjegyzék adatait és a cégiratokat az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén is nyilvántartja, ha a cég a cégbejegyzési kérelemhez csatolta a cégjegyzékben szereplő adatoknak és a cégiratoknak az általa választott hivatalos nyelven készült - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített - hiteles fordítását.

A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza

 •  a cég cégjegyzékszámát,
 •  a cég nevét,
 •  a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét,
 • a létesítő okirat keltét,
 •  a cég létesítő okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül,
 •  a cég jegyzett tőkéjét,
 • a képviselet módját (önálló vagy együttes),
 • a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került,
 • a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
 • a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzforgalmi szolgáltatók nevét és székhelyét,
 • a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját.
Megosztás
Nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységek: Rapid poszt
A vállalkozás alapításával egy időben, meg kell választani a vállalkozásunk fő tevékenységét, melyet meg kell jelölnünk a cégbízósághoz beadásra kerülő dokumentációban.
   2016-02-05    Vállalkozz!