Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Milyen adatok szükségesek a cégalapításhoz?

 •  Vállalkozz!
 • 2016-01-27 13:55:00
 • Gál Andrea
Mi a teendőnk, ha úgy döntünk, hogy nem egyedül, hanem társsal/társakkal vállalkozunk? Egyáltalán milyen papírokra van szükségem a cégalapításhoz? Egyedül vagy társsal vállalkozzak?

 

Bizonyára számos hasonló kérdés merül/merült fel benned, ha eldöntötted, hogy nem egyéni vállalkozóként szeretnéd a vállalkozói tevékenységedet folytatni… Mielőtt azonban a vállalkozás alapítását megkezdenéd, az alábbi 5 dolgot mérlegeld a vállalkozási formák közötti választása kapcsán:

 

 • Az indulótőke nagysága: Vannak olyan vállalkozási formák, amelyeket csak meghatározott összeggel lehet indítani (például: Kft., Rt.).
 • Finanszírozási lehetőségek: Már az indulásnál gondolni kell arra is, hogy a vállalkozás hosszú távon finanszírozható legyen.
 • Adózási szabályok: Az adózási szabályok évről-évre változnak, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy vállalkozásunk számára a legkedvezőbb formát tudjuk kiválasztani.
 • Az anyagi felelősség mértéke: A vállalkozások anyagi felelősségének mértékét a vállalkozás jogi formája határozza meg. Amennyiben korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, akkor elveszíthetjük a magánvagyonunkat is; ellenben, ha korlátolt a felelősségünk, csak a vállalkozásba befektetett pénzünk vész oda.
 • Részvétel a vállalkozás irányításában: El kell döntenünk, hogy személyesen részt kívánunk-e venni a cég irányításában, vagy inkább szakemberekre bízzuk.

 

Ha a fentieket eldöntöttük, illetve körüljártuk, nincs más teendőnk, mint elkezdeni a cégalapítást.

 

Ahhoz, hogy a céged alapítását meg tudd kezdeni, az alábbi információkra szükség van:

 

 •  a gazdasági társaság cégneve és székhelye
 • a gazdasági társaság tagjai, mégpedig - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével
 • a gazdasági társaság azon tevékenységei, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván
 • a társaság jegyzett tőkéje, az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
 •  a társaság képviselete, ideértve a cégjegyzés módja
 • a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló neve (lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma)
 • a gazdasági társaság működésének időtartama, ha a társaságot határozott időre alapítják
 • valamint mindaz, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír.” (2006. évi IV. tv. 12. § (1) bekezdés)

 

A társasági szerződés alakszerűségére vonatkozó fontos előírás, hogy a társasági szerződést közokiratba, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, és azt valamennyi alapító tagnak aláírásával kell ellátnia.

 

És milyen iratokat vigyek magammal?

 

 • A személyi azonosító okmányokat (személyi igazolvány, lakcímkártya).
 • A leendő vezető tisztségviselő részére az adókártya is szükséges. (Én úgy tudom, hogy most már minden tag adószáma kötelezően benne kell, legyen)
 • A székhelyként, illetve telephelyként-fióktelepként megjelölt ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői által aláírt, két tanúval hitelesített hozzájáruló nyilatkozat a megjelölt ingatlan használatához. A Székhely – Telephely Használat Hozzájáruló nyilatkozat!
 • Szükséges ezen kívül az ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.

 

Bízom, hogy a fenti cikk, hasznos segítség volt számodra!

 

Gál Andrea

Vállalkozz Itthon!

Megosztás
Minden a Telephely engedélyről!
Bizonyos gazdasági tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre van szükség. Az adott tevékenység tehát kizárólag az engedély birtokában végezhető. A gazdasági társaságok vonatkozásában a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gyakorlásához...
   2016-02-01    Vállalkozz!
TOP 5 legjobb könyv online vállalkozóknak 1. rész
Ha online vállalkozásba vagy bármilyen más vállalkozásba vágnál vagy vágtál, akkor kötelező olvasmány mind.
   2016-01-04    Lifestyle
9 hatékony tipp a stressz ellen
A vállalkozók és a sikerorientált munkavállalók hétköznapjainak része a stressz. Amikor bizonyos hőfokon égünk a munkában, egy kellemes dinamizmust érzünk, ám amikor a nehézségekkel szemben kilátástalanság lesz úrrá rajtunk, a kellemes dinamizmus valami egészen másba csap át....
   2015-12-22    Lifestyle